Onze scholengemeenschap

En haar bestuur

Onze school behoort tot een scholengemeenschap.
Dat is een samenwerkingsverband tussen verschillende scholen van het basisonderwijs. Hiermee beoogt de overheid een bestuurlijke schaalvergroting, een beter management en een efficiënter gebruik van middelen en dit met behoud van de eigen identiteit, het eigen pedagogisch project en de eigen cultuur van de school. Voor onze school is dat scholengemeenschap Katobasis.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Algemene vergadering

Bestuurders en leden

Piet Ketele, Els Claes, Zr. Veerle Neyens, Zr. Jacinta Gilles, Zr. Greta Coninckx, Jeanne Peers, Beatrijs Pletinck, Jef Schoenaerts, Martine Abeloos, Dirk De Gendt, Luc Deneffe, Virginie März.

Dagelijks schoolbestuur

Piet Ketele en Els Claes
Secretariaat Schoolbestuur
Naamsesteenweg 355
3001 Heverlee
016/39 91 21 of 016/39 90 11

In elke regio behoort het dagelijks beleid van de scholen tot de opdracht van een directieteam dat geleid wordt door een algemeen directeur. Het team bestaat naast de algemeen directeur uit een pedagogisch coördinerende directeur en directeurs (of stafmedewerkers) die verantwoordelijk zijn voor de personeelsadministratie, het financieel beheer en het logistiek beheer.

De sterke directieteams per regio vormen het kader en de draagkracht om de eigen scholen op een toekomstgerichte wijze verder uit te bouwen en om bijkomende scholen te integreren in de organisatie.

Algemeen directeur: Kurt De Prins
Coördinerend directeur: Nancy De Boey
Centrale zetel: VZW KatOBA

Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten
Nieuwe graanmarkt 32
1000 Brussel