Onze school in cijfers

144

Kleuters


175

Leerlingen


39

Leerkrachten


4

Logistieke ondersteunersOnze visie

Opdrachtverklaring

Sinds 1 januari 2018 zijn we aangesloten bij de VZW Inrichtend Comité Annunciaten. Al de scholen binnen deze VZW streven naar eenzelfde opdracht die vertaald wordt vanuit de eigen context van de school.

“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
- Matteüs 25,40

Je kan de opdrachtverklaring hier bekijken.

Onze prioriteiten


ZILL

Onze school is een ZILLige school, dat wil zeggen dat we streven naar een harmonische ontwikkeling bij elk kind waarbij elk ontwikkelveld dan ook even belangrijk is.

Wil je meer weten? Kijk dan even hier.Zorgwerking

Een brede basiszorg waarbij de kinderen zoveel mogelijk kunnen werken volgens hun ontwikkeling met voldoende ondersteuning in de klas, daar gaan wij voor.

Wil je meer weten? Kijk dan even hier.Breed evalueren

Bij leren hoort evalueren. En dat doen wij op veel verschillende manieren!

Wil je meer weten? Kijk dan even hier.Ouderbetrokkenheid

Samen met ouders werken we aan de ontwikkeling van de kinderen. Hoe doen we dat? Waarom doen we dat?

Wil je meer weten? Kijk dan even hier.Muzisch werken

Komende twee jaren leggen we de focus op muzisch werken in de hele school.
Ons jaarthema is dan ook: Ik ben kunstenaar. Waarom doen we dit?

Wil je meer weten? Kijk dan even hier.Co-teaching

1+1 > 2 Wanneer we samen werken, kunnen we veel meer realiseren. Alle leerkrachten op onze school werken dan ook samen!

Waarom en hoe we dat doen, lees je hier.Speelplaats

Jonge kinderen moeten kunnen spelen, daarom hechten we veel belang aan een fijne speeltijd en een gezellige, uitdagende speelplaats.

Wil je meer weten? Kijk dan even hier.

 

Onze Projecten

Leerlingenraad

We vinden inspraak en participatie van de leerlingen op school belangrijk. Daarom besloten we met de leerlingen van 5L en 6L te starten met een leerlingenraad, in samenwerking met Vlaamse scholierenkoepel. Wil je hier meer over weten? Spreek dan zeker eens een juf of een leerling van 5L of 6L aan.

 

Project boekentroef

In het Boeken troef!-project bouwen we aan een motiverende leesomgeving binnen een breed leesnetwerk waarbinnen veel aandacht gaat naar het (begeleid) vrij lezen, samen lezen en voorlezen als leesstimulerende activiteiten. We zetten in op rijke gesprekken die vertrekken vanuit de inhoud van de boeken, knopen aan bij de ervaringen van de leerlingen om de leesmotivatie te verhogen, en tegelijk ook de kennis van en waardering voor het Nederlands te bevorderen. In samenwerking met Odisee, Lezerscollectief en de bib van Anderlecht.

 

Project Kunstkuur

Samen met de academie voor Beeldende kunst uit Anderlecht gaan onze leerlingen van de lagere school de komende drie jaar beeldend en creatief aan de slag. In de academie leren onze leerlingen allerlei beeldende technieken kennen onder leiding van een kunstenaar. De kunst die we maken willen we graag delen met onze buurt.

 

Project ‘Welkom in de klas’

In het eerste leerjaar zijn de ouders elke maandagochtend welkom in de klas voor een korte taalstimulerende activiteit met de leerkrachten, de leerlingen en Ligo Brusseleer. Op die manier willen we de ouders betrekken, willen we de verwachtingen duidelijk maken en de taal van onze leerlingen stimuleren.