Onze externe partners

CLB

Onze school werkt samen met het CLB Pieter Breughel:
Adres:
Opzichterstraat 84
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Contactpersoon CLB:

Vanessa HaenenIlse Vangrunderbeek
0490 11 76 36
v.haenen@vclbpb.be
0490 11 76 74
i.vangrunderbeek@vclbpb.be

Arts CLB:
Wenda Van Engeland
0489/44 26 69
w.vanengeland@vclbpb.be

Website: https://www.vclb-pieterbreughel.be
Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Ondersteuningsnetwerk

Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel ondersteunt scholen in de groei naar inclusief onderwijs in een inclusieve samenleving, met het oog op scholen handelingsbekwamer te maken in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in functie van hun leren en participatiekansen. Meer info bij de zorgcoördinator of op https://www.onwwbb.be